Långa dagar på jobbet är inte bra

Forskning fastslår att långa dagar på jobbet inte är inte dåligt för härtat
Ifall du tillhör saken där grupp personer som lägger ner väldigt mycket tid på jobbet, bör du ta dig en funderare om det är värt det. Ny forskning visar nämligen att de som jobbar mer än 55 timmar i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av hjärtproblem.

Att långa arbetsskift ökar risken att få en stroke är redan känt, men nu visar forskning att det bland annat finns ett samband mellan långa jobbdagar samt allvarliga hjärtproblem. Personer som kommer genom 55 timmar i veckan har större risk att erhålla oregelbundna hjärtslag.

– De närvarande resultaten visar att långa arbetstider är kopplade till en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, saken där mest vanliga typen av hjärtarytmi, säger professor Mika Kivimäki som ledde studien till Daily Mail. dalig hy pga finnar

Koppling mellan hjärtproblem, arbetstider och stroke
I studien, som är konstruerad vid University College London, deltog genom 85 500 britter jämte skandinaver. Forskarna fann 1 061 baisse av förmaksflimmer under studiens passage – en incidensgrad på 12,4 per 1 000 personer. Men hos de 4 484 människor som jobbade mer är 55 timma per vecka var incidensgraden 17,6 per 1 000 personer.

Resultatet, som publicerades i European Heart Journal, visade att de som jobbar 55 timmar eller mer i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av oregelbundna hjärtslag än de som håller sig till att knega mellan 35 plus 40 timmar.

– Det här kan vara en av förklaringarna till att vi kunnat beskåda en ökad risk att drabbas av stroke hos de som jobbar många timmar. Det är känt att förmaksflimmer kan lotsa till stroke, fast exempelvis andra skadliga hälsoeffekter, såsom hjärtsvikt plus strokerelaterad demens, säger professor Mika Kivimäki.

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbunden såväl hastig puls och är det vanligaste formen av rytmstörning av hjärtat hos vuxna. Flimret leder till försämring av blodcirkulationen i hjärtat samt är därför en gängse orsak till stroke.

Viktiga nyheter för de i riskzonen
Även när faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, övervikt, fysisk aktivitet, rökning och riskbruk av rusdrycker justerats kunde forskarna skåda att de som jobbade fler timmar löpte 1,4 gånger så yppig risk att utveckla förmaksflimmer.

Enligt Kivimäki kunde man tillika se att i 9 av 10 fall av förmaksflimmer led inte de drabbade av någon annan sort av hjärt- jämte kärlsjukdom.

– Det här pekar på att saken där ökade risken antagligen speglar effekten av långa jobbdagar snarare än effekten av några förra alternativt fortgående kardiovaskulära åkommor, dock vidare forskning behövs för att haja hurdan mekanismerna hänger ihop, säger Kivimäki.

Han avser att forskningsresultatet är extra viktigt för människor som redan ligger i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar på grund av andra faktorer som hög ålder, blodtryck, kolesterolvärde, övervikt, sockersjuka plus liknande.